Prosimy o głosy w konkursie InvestCuffs! Sprawdź.

Autor

ING
ING

Przegląd sytuacji na rynku surowców

czwartek, 8 lutego 2018

Komentarz:

  • Umocnienie dolara amerykańskiego znalazło odzwierciedlenie w notowaniach surowców. Zaporą nie do przejścia okazał się poziom 1.350 USD za uncję związany ze lokalnym maksimum cenowym z września 2017 r . Ceny złota w tym tygodniu obniżyły się w okolice poziomu 1.300 USD za uncję. Również w szerszym ujęciu czasowym można dostrzec silną strefę podażowa w obszarze 1.350-1.380 USD za uncję. Zarówno wskaźniki AT, jak i uwarunkowania otoczenia zewnętrznego (umacniający się dolar), ograniczają wzrostowy potencjał kursu złota.

 

 

  • Notowania miedzi balansują w strefie 7.000-7.200 USD za tonę. Pod koniec tygodnia doszło do osłabienia notowań tego metalu. Kurs lekko nadłamał psychologiczną barierę 7.000 USD za tonę. Obecnie testowana jest linia trendu wzrostowego pociągnięta od dołka z połowy 2017 r. Z kolei dolne ograniczenie długoterminowego kanału wzrostowego znajduje się na poziomie 6.500 USD za tonę i stanowi najsilniejszy poziom technicznego wsparcia.

 

 

  • Euforia na rynku ropy naftowej związana z przyśpieszeniem aprecjacji, co miało miejsce pod koniec stycznia br. spowodowała przesilenie. Po dynamicznej fali wzrostowej, na wykresie dziennym Brent pojawiła się formacja szczytowa RGR. W tym tygodniu doszło do potwierdzenia zmiany kierunku notowań w wyniku spadku kursu ropy poniżej poziomu 68,0 USD za baryłkę. Najbliższa silna strefa wsparcia znajduje się w przedziale 61,0-62,0 USD za baryłkę.

 

 

Ważne informacje: Nadzór nad Biurem Maklerskim ING Banku Śląskiego S.A., będącym wyodrębnioną organizacyjnie jednostką ING Banku Śląskiego S.A. z siedzibą w Katowicach przy ulicy Sokolskiej 34, sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. Niniejsza publikacja została przygotowana przez Biuro Maklerskie wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi analizy inwestycyjnej ani analizy finansowej w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, ani też rekomendacji w rozumieniu przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Biuro Maklerskie dołożyło należytej staranności w celu zapewnienia, by zawarte informacje nie były błędne lub nieprawdziwe w dniu ich publikacji, jednak Biuro Maklerskie i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za ich prawdziwość i kompletność, jak również za wszelkie szkody powstałe w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji lub zawartych w niej informacji. Biuro Maklerskie udostępnia niniejszą publikację nieodpłatnie. Dokument ten jest chroniony zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zabronione jest powielanie i rozpowszechnianie tego dokumentu bez zgody Biura Maklerskiego.

Certyfikaty Long

Nazwa Dźwignia Kupno Sprzedaż % Dzień Obserwowane Trade
Turbo Long 53,1 na Brent Future 5,1 46,19 46,49 0,00% Kup
Turbo Long 53,1 na Brent Future 5,1 46,19 46,49 0,00% Kup

Certyfikaty Short

Nazwa Dźwignia Kupno Sprzedaż % Dzień Obserwowane Trade
Turbo Short 68,4 na Brent Future 6,8 34,43 34,73 -20,01% Kup
Turbo Short 72,0 na Brent Future 4,8 48,64 48,94 -15,07% Kup