Prosimy o głosy w konkursie InvestCuffs! Sprawdź.

Autor

ING
ING

Przegląd sytuacji na rynku surowców

czwartek, 1 marca 2018

Komentarz:

  • Rynek złota pozostaje w tendencji bocznej. Kurs tego metalu szlachetnego od początku stycznia br. konsoliduje w przedziale 1.300 – 1.360 USD za uncję. Na rynku wciąż brakuje impulsów, które mogłyby wpłynąć na zmianę aktualnej tendencji. Sygnałem do kontynuacji długoterminowego trendu wzrostowego byłaby aprecjacja notowań złota powyżej ostatnich maksimów cenowych zlokalizowanych w rejonie poziomu 1.360 USD za uncję. W tym miejscu znajduje się szczyt z września 2017 r., który wyznacza istotny opór.

 

 

  • Lekko podażowa struktura panuje na rynku miedzi. Cena tego metalu przemysłowego od połowy grudnia ub. r. konsoliduje w rejonie poziomu 7.000 USD za tonę. Stronie popytowej wciąż nie udają się próby wybicia notowań na nowe maksima cenowe i tym samym kontynuację głównego trendu wzrostowego. Za sygnał do kontynuacji wzrostów byłoby przebicie się kursu powyżej strefy 7.200-7.300 USD za tonę. Również strona podażowa jest w dalszym ciągu bezsilna w obliczu bliskości głównej linii trendu wzrostowego przebiegającej na poziomie 7.000 USD za tonę.

 

 

  • Kurs ropy od połowy stycznia br. znajduje się w korekcie spadkowej. W tym tygodniu notowania Brent podeszły pod pierwszy techniczny opór znajdujący się na poziomie 68,0 USD za baryłkę. Na wykresie wciąż aktualna jest negatywna formacja głowy i ramion zbudowana na przełomie stycznia i lutego br. W scenariuszu kontynuacji korekty na celowniku strony podażowej mogą znaleźć się okolice ostatniego lokalnego minimum cenowego z połowy lutego br. znajdującego się na poziomie 61,5 USD za baryłkę.

 

 

Ważne informacje: Nadzór nad Biurem Maklerskim ING Banku Śląskiego S.A., będącym wyodrębnioną organizacyjnie jednostką ING Banku Śląskiego S.A. z siedzibą w Katowicach przy ulicy Sokolskiej 34, sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. Niniejsza publikacja została przygotowana przez Biuro Maklerskie wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi analizy inwestycyjnej ani analizy finansowej w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, ani też rekomendacji w rozumieniu przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Biuro Maklerskie dołożyło należytej staranności w celu zapewnienia, by zawarte informacje nie były błędne lub nieprawdziwe w dniu ich publikacji, jednak Biuro Maklerskie i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za ich prawdziwość i kompletność, jak również za wszelkie szkody powstałe w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji lub zawartych w niej informacji. Biuro Maklerskie udostępnia niniejszą publikację nieodpłatnie. Dokument ten jest chroniony zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zabronione jest powielanie i rozpowszechnianie tego dokumentu bez zgody Biura Maklerskiego.

Certyfikaty Long

Nazwa Dźwignia Kupno Sprzedaż % Dzień Obserwowane Trade
Turbo Long 53,1 na Brent Future 5,1 46,19 46,49 0,00% Kup
Turbo Long 53,1 na Brent Future 5,1 46,19 46,49 0,00% Kup

Certyfikaty Short

Nazwa Dźwignia Kupno Sprzedaż % Dzień Obserwowane Trade
Turbo Short 68,4 na Brent Future 6,8 34,43 34,73 -20,01% Kup
Turbo Short 72,0 na Brent Future 4,8 48,64 48,94 -15,07% Kup