Raport walutowy - RPP podcięła skrzydła złotemu

piątek, 9 marca 2018

Raport walutowy

EURUSD

Komentarz: Marcowe posiedzenie banku centralnego zakończyło się w umiarkowanie łagodnym tonie. Żaden członek Rady Prezesów nie wypowiadał się na temat potencjalnej możliwości rozszerzenia skali skupu aktywów w ramach programu QE. Tym samym, przesunęły się rynkowe oczekiwania w sprawie podwyżek stóp w eurolandzie. Rozpoczęcie cyklu zacieśnienia polityki monetarnej możemy oczekiwać w drugiej połowie 2019 roku, z jednoczesnym przedłużeniem programu QE do końca 2018 roku. Gołębie stanowisko EBC ws. polityki pieniężnej eurolandu negatywnie odbiło się na wycenie europejskiej waluty. W ostatnich tygodniach notowania EURUSD poruszają się niejednostajnie. Obraz techniczny jest mocno rozmyty. Niemniej wydaje się, że euro będzie znajdowało się pod wpływem posiedzenia EBC i w najbliższych dniach możemy być świadkami spadków na eurodolarze w rejon 1,21.

 

GBPUSD

Komentarz: Na rynku funta utrzymują się korekcyjne nastroje, co związane jest m.in. z negocjacjami ws. brexitu. Dotychczas nie wypracowano żadnych wiążących porozumień w tej sprawie. Tym samym notowania funta nadal mogą znajdować się pod presją, mimo, że dobre dane makro z Wysp sugerują zmianę nastawienia Banku Anglii ws. podwyżek stóp. W mojej ocenie na modyfikacje parametrów polityki monetarnej w Londynie trzeba będzie jeszcze poczekać ze względu na nieoszacowane konsekwencje gospodarcze dla Anglii, która niebawem opuści struktury UE. Z układu kresek wynika, że od kilku tygodni buduje się korekta spadkowa, której dno może utworzyć się w rejonie 1,3580. To oznaczałoby powrót kursu GBPUSD do miejsca wybicia z niedawnej formacji trójkąta zwyżkującego.


USDPLN

Komentarz: W tym tygodniu złoty znajdował się pod presją. Był to przede wszystkim wynik marcowego posiedzenia RPP, gdzie zakomunikowano inwestorom, że do pierwszej podwyżki stóp w Polsce może dojść dopiero pod koniec 2019 roku. Jednocześnie zaznaczono, że decyzja ta może być odroczona na 2020 rok, jeśli sprawdzi się projekcja inflacji oraz wzrostu PKB przygotowaną przez NBP. Rynki odczytały komunikat RPP na wyraźnie gołębią, co przełożyło się na niższą wycenę złotego. W najbliższym tygodniu nie spodziewam się dużych wahań na parze USDPLN. Wynika to z układu technicznego, z którego można odczytać, że mogą pojawić się problemy z przejściem kursu USDPLN powyżej 3,43. Niemniej, gdyby rynek zdecydował się na taki ruch to kolejnym celem będzie 3,52.

Certyfikaty Long

Nazwa Dźwignia Kupno Sprzedaż % Dzień Obserwowane Trade
Turbo Long 1,047 na EUR/USD 12,4 34,52 34,62 -5,00% Kup
Turbo Long 1,047 na EUR/USD 12,4 34,52 34,62 -5,00% Kup

Certyfikaty Short

Nazwa Dźwignia Kupno Sprzedaż % Dzień Obserwowane Trade
Turbo Short 1,203 na EUR/USD 10,4 41,25 41,35 +5,06% Kup
Turbo Short 1,33 na EUR/USD 4,7 90,50 90,60 +2,37% Kup

Zastrzeżenie

Nadzór nad Biurem Maklerskim ING Banku Śląskiego S.A., z siedzibą w Katowicach przy ulicy Sokolskiej 34, sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. Niniejsza publikacja jest publikacją handlową, została przygotowana przez Biuro Maklerskie ING Banku Śląskiego S.A. wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu przepisów "Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Biuro Maklerskie ING Banku Śląskiego S.A. dołożyło należytej staranności w celu zapewnienia, iż zawarte informacje nie są błędne lub nieprawdziwe w dniu ich publikacji, jednak Biuro Maklerskie ING Banku Śląskiego S.A. i jej pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za ich prawdziwość i kompletność, jak również za wszelkie szkody powstałe w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji lub zawartych w niej informacji. Biuro Maklerskie ING Banku Śląskiego S.A. udostępnia niniejszą publikację nieodpłatnie. Dokument ten jest chroniony zgodnie z Ustawą z dnia 04.02.94. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr24,poz.83). Zabronione jest powielanie i rozpowszechnianie tego dokumentu bez zgody Biura Maklerskiego ING Banku Śląskiego S.A.