Autor

ING
ING

Przegląd sytuacji na rynku surowców

środa, 14 marca 2018

 • Ceny złota w ostatnich dwóch miesiącach podlegały niewielkim wahaniom. Kurs tego metalu szlachetnego oscylował wokół poziomu 1.320 USD za uncję. Tym samym ceny pozostały w rejonie lokalnych minimów cenowych z drugiej połowy lutego br. Choć w dłuższym terminie obowiązuje tendencja wzrostowa, popyt, aby potwierdzić swoją dominację, musi doprowadzić do wzrostu notowań surowca powyżej poziomu 1.350 USD za uncję, gdzie znajduje maksimum cenowe z września 2017 r. oraz maksima ze stycznia i lutego br.

 

   

  • Od dłuższego czasu niewiele dzieje się na kursie miedzi. Notowania tego metalu przemysłowego pozostają w okolicy poziomu 7 tys. USD za tonę. W szerszej perspektywie obowiązuje tendencja boczna ograniczona poziomami 6.800 USD za tonę od dołu i 7.200 USD za tonę od góry. Wciąż aktualne są linie trendu wzrostowego przebiegające na poziomie 6.700 USD za tonę i 6.850 USD za tonę. Sygnał kontynuacji głównego trendu wzrostowego zostanie wygenerowany w momencie wzrostu kursu powyżej poziomu 7.200 USD za tonę.

   

    

   • Notowania ropy Brent po większym spadku odnotowanym od drugiej połowy stycznia br. do pierwszej połowy lutego br. (z 70 USD za baryłkę do 62 USD za baryłkę), odreagowały w górę w rejon 66 USD za baryłkę. W marcu na kursie Brent obowiązuje tendencja boczna. Od góry silny opór wyznacza poziom 68 USD za baryłkę. Z kolei od dołu mamy wsparcie na poziomie 65 USD za baryłkę. W krótkim terminie w dalszym ciągu istnieje ryzyko kontynuacji korekty spadkowej, która może znieść ceny ropy w rejon poziomu 60 USD za baryłkę.

    

     

    Ważne informacje: Nadzór nad Biurem Maklerskim ING Banku Śląskiego S.A., będącym wyodrębnioną organizacyjnie jednostką ING Banku Śląskiego S.A. z siedzibą w Katowicach przy ulicy Sokolskiej 34, sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. Niniejsza publikacja została przygotowana przez Biuro Maklerskie wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi analizy inwestycyjnej ani analizy finansowej w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, ani też rekomendacji w rozumieniu przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Biuro Maklerskie dołożyło należytej staranności w celu zapewnienia, by zawarte informacje nie były błędne lub nieprawdziwe w dniu ich publikacji, jednak Biuro Maklerskie i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za ich prawdziwość i kompletność, jak również za wszelkie szkody powstałe w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji lub zawartych w niej informacji. Biuro Maklerskie udostępnia niniejszą publikację nieodpłatnie. Dokument ten jest chroniony zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zabronione jest powielanie i rozpowszechnianie tego dokumentu bez zgody Biura Maklerskiego.

    Certyfikaty Long

    Nazwa Dźwignia Kupno Sprzedaż % Dzień Obserwowane Trade
    Turbo Long 61,6 na Brent Future 7,2 35,30 35,60 +12,93% Kup
    Turbo Long 58,2 na Brent Future 5,4 47,65 47,95 +9,21% Kup

    Certyfikaty Short

    Nazwa Dźwignia Kupno Sprzedaż % Dzień Obserwowane Trade
    Turbo Short 79,7 na Brent Future 4,3 60,10 60,40 -6,66% Kup
    Turbo Short 79,7 na Brent Future 4,3 60,10 60,40 -6,66% Kup