Autor

ING
ING

Zawiadomienie dla posiadaczy certyfikatów INTLGBP26153 oraz INTLGBP26146

piątek, 3 stycznia 2020

25 grudnia 2019 roku na certyfikatach INTLGBP26153 oraz INTLGBP26146 nastąpił knock-out. Po sprawdzeniu tej informacji 30 grudnia dostawca danych skorygował ją i nastąpiła zmiana wartości instrumentu bazowego dla 25 grudnia. Bazując na prawidłowych danych te knock-outy nie powinny mieć miejsca. 

W związku z upływem czasu jaki miał miejsce od zdarzenia knock-out do wykrycia nieprawidłowości emitent nie może już przywrócić tych certyfikatów do obrotu. W związku z tym emitent zdecydował o wypłacie wartości rezydualnej w wysokości wartości godziwej certyfikatów obliczonej na 30 grudnia oraz dodatkowo 5 zł, które będą wypłacone przez właściwą izbę rozliczeniową.

CertyfikatWartość godziwaWartość wypłaty wartości rezydualnejLink do podstrony
INTLGBP2614620 PLN25 PLNhttps://www.ingturbo.pl/rynki/waluty/gbp-pln/wygasle/plingnv26146
INTLGBP2615327 PLN32 PLNhttps://www.ingturbo.pl/rynki/waluty/gbp-pln/wygasle/plingnv26153

Zapraszamy do zapoznania się z pełną informacją od emitenta (w języku angielskim): https://www.ingturbo.pl/docume... 

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu (w języku polskim): https://www.ingturbo.pl/informacje/kontakt