Turbo Short 254,2 na CD Projekt INTSCDR21733

 • Wygasłe

  254,2 zł
 • Poziom zabezpieczenia

  254,20 zł
 • Poziom finansowania

  298,72 zł
 • Wartość rezydualna

  4,45 zł
 • Mnożnik

  0,10
 • Data wygaśnięcia

  30 sie 2019 09:26
 • Exchange rate 1,00 zł
 • Waluta instrumentu bazowego PLN