Turbo Short 236,4 na CD Projekt INTSCDR21808

 • Wygasłe

  236,4 zł
 • Poziom zabezpieczenia

  236,40 zł
 • Poziom finansowania

  277,91 zł
 • Wartość rezydualna

  4,15 zł
 • Mnożnik

  0,10
 • Data wygaśnięcia

  19 sie 2019 14:36
 • Exchange rate 1,00 zł
 • Waluta instrumentu bazowego PLN