Turbo Short 221,7 na CD Projekt INTSCDR22038

 • Wygasłe

  221,7 zł
 • Zamknięty na poziomie

  221,70 zł
 • Poziom finansowania

  260,63 zł
 • Wartość rezydualna

  3,90 zł
 • Mnożnik

  0,10
 • Data wygaśnięcia

  24 maj 2019 11:13
 • Exchange rate 1,00 zł
 • Waluta instrumentu bazowego PLN