Turbo Long 110,6 na CD Projekt INTLCDR22277

 • Wygasłe

  110,6 zł
 • Zamknięty na poziomie

  107,57 zł
 • Poziom finansowania

  96,66 zł
 • Wartość rezydualna

  1,09 zł
 • Mnożnik

  0,10
 • Data wygaśnięcia

  25 maj 2022 09:00