Turbo Short 206,6 na CD Projekt INTSCDR22871

 • Wygasłe

  206,6 zł
 • Poziom zabezpieczenia

  206,93 zł
 • Poziom finansowania

  243,06 zł
 • Wartość rezydualna

  3,61 zł
 • Mnożnik

  0,10
 • Data wygaśnięcia

  01 kwi 2019 13:34
 • Exchange rate 1,00 zł
 • Waluta instrumentu bazowego PLN