Nowy instrument bazowy - CD Projekt

Turbo Long 116,6 na PEO PLINGNV16972 / INTLPEO16972

 • Wygasłe

  116,6 zł
 • Poziom zabezpieczenia

  116,60 zł
 • Poziom finansowania

  108,40 zł
 • Wartość rezydualna

  8,20 zł
 • Mnożnik

  1,00
 • Data wygaśnięcia

  02 maj 2018 09:01
 • Exchange rate 1,00 zł
 • Waluta instrumentu bazowego PLN