Nowy instrument bazowy - CD Projekt

Turbo Short 4,29 na EUR/PLN PLINGNV17707 / INTSEUR17707

 • Wygasłe

  4,290 zł
 • Poziom zabezpieczenia

  4,295 zł
 • Poziom finansowania

  4,378 zł
 • Wartość rezydualna

  1,94 zł
 • Mnożnik

  100,00
 • Data wygaśnięcia

  01 maj 2018 12:40
 • Exchange rate 4,30 zł
 • Waluta instrumentu bazowego PLN