S01E03 - Czym jest wartość rezydualna i jak działa mechanizm jej wypłaty

Powrót do przeglądu

Sprawdź co dzieje się po knock-oucie na certyfikatach i jak jest ona obliczana.