Czym są certyfikaty Turbo?

Certyfikaty ING Turbo to notowane na GPW strukturyzowane produkty inwestycyjne, dzięki którym możesz korzystać ze wzrostów lub spadków cen akcji, indeksów, surowców, obligacji oraz kursów walut. Sprawdź nasze materiały edukacyjne i dowiedz się jak inwestować w ING Turbo.

Akademia ING Turbo

Akademia oferuje kilka narzędzi, dzięki którym możesz przygotować się do inwestowania w ING Turbo. Możesz tu obejrzeć wideo, lub sprawdzić swoją wiedzę poprzez Test Turbo. Gra Inwestycyjna oferuje doskonałą okazję do zdobycia doświadczenia z certyfikatami Turbo. Wybierz narzędzie, które najlepiej odpowie na Twoje potrzeby.

Co dalej?

Handel certyfikatami ING Turbo możliwy jest za pomocą dowolnego biura maklerskiego.