Duże ruchy na ropie czy walutach? Skorzystaj ze zmienności, wykorzystaj spadki i sprawdź certyfikaty Turbo.

Certyfikaty Turbo to notowane na GPW strukturyzowane produkty inwestycyjne, dzięki którym możesz korzystać ze wzrostów lub spadków cen akcji, indeksów, surowców, obligacji oraz kursów walut. Sprawdź nasze materiały edukacyjne i dowiedz się jak inwestować w certyfikaty Turbo.

Akademia Turbo

Akademia oferuje kilka narzędzi, dzięki którym możesz przygotować się do inwestowania w certyfikaty Turbo. Możesz tu obejrzeć wideo, lub sprawdzić swoją wiedzę poprzez Test Turbo. Gra Inwestycyjna oferuje doskonałą okazję do zdobycia doświadczenia z certyfikatami Turbo. Wybierz narzędzie, które najlepiej odpowie na Twoje potrzeby.

Co dalej?

Handel certyfikatami Turbo możliwy jest za pomocą dowolnego biura maklerskiego.