S01E02 - Jak i dlaczego poziom bariery zmienia się w czasie

Powrót do przeglądu

Sprawdź jak bariera zmienia się w czasie i dlaczego warto mieć tego świadomość.