Warsaw Structured Products Day
Zapraszamy na bezpłatną konferencję on-line o produktach strukturyzowanych!Czytaj więcej

S01E04 - Jak zabezpieczyć swoje pozycje na certyfikatach

Powrót do przeglądu

Jak działają zlecenia stop-loss i stop-limit na certyfikatach.