Warsaw Structured Products Day
Zapraszamy na bezpłatną konferencję on-line o produktach strukturyzowanych!Czytaj więcej

S01E01 - Ponoszone koszty a stopa zwrotu

Powrót do przeglądu

Sprawdź z jakimi kosztami może wiązać się inwestowanie w certyfikaty Turbo, oraz jak wpływają one na stopę zwrotu.