Ale akcja! Nowe instrumenty bazowe prosto z USA
Berkshire Hathaway - B., Booking, Coca Cola, Exxon Mobil, Spotify oraz Super Micro Computer
Tracker
Nowy, pasywny typ produktu oparty o indeks DAX, teraz bez opłaty za zarządzanie - sprawdź

S01E01 - Ponoszone koszty a stopa zwrotu

Powrót do przeglądu

Sprawdź z jakimi kosztami może wiązać się inwestowanie w certyfikaty Turbo, oraz jak wpływają one na stopę zwrotu.