Tracker
Nowy, pasywny typ produktu oparty o indeks DAX, teraz bez opłaty za zarządzanie - sprawdź
Analizy techniczne
Rozpoczynamy cykliczne publikowanie analiz dla wybranych instrumentów bazowych. Sprawdź co sądzi o nich analityk ING.
Artykuły

Praktyczne przykłady zastosowania certyfikatów Turbo - Humanista na Giełdzie #39

|
Powrót do przeglądu

W inwestowaniu bardzo ważna jest znajomość konstrukcji i zasad działania poszczególnych instrumentów finansowych, ale celem każdego inwestora jest ich praktyczne wykorzystanie do zarabiania pieniędzy na rynku. Dlatego w dzisiejszym tekście poświęcimy trochę miejsca sposobom wykorzystania certyfikatów Turbo w codziennym inwestowaniu.

Warto jednak pamiętać, że omówione w dzisiejszym artykule sytuacje i przykłady analizy nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych oraz nie gwarantują, że są odzwierciedleniem skutecznych systemów inwestycyjnych. Służą one jedynie jako przykład.

Zaprezentowane zagrania będą dotyczyły głównie krótko i średnioterminowej analizy technicznej, gdyż duża część inwestorów wykorzystuje certyfikaty Turbo właśnie do realizowania podobnych zagrań.

Pozycja długa na CD Projekt

Świetną do tego okazję dał w ostatnich tygodniach CD Projekt. Był czas, kiedy walor ten mocno stracił w oczach rynku, ale można chyba powiedzieć, że sytuacja uległa już stabilizacji i inwestorzy coraz częściej dyskutują o perspektywach wzrostu tej spółki.

HnG_39_grafika 1.png

Na wykresie widzimy, jak można było wykorzystać przełamanie przez kurs poziomu 120 zł do zajęcia pozycji długiej. Było to wyjście przez kurs z trwającej ok. 6 miesięcy konsolidacji, więc można było oczekiwać, że dla inwestorów będzie to doniosłe wydarzenie i dołączą do kupujących.

Jednocześnie ostatni dołek z połowy kwietnia stanowił dogodne miejsce do awaryjnego wyjścia z pozycji, jeżeli wybicie okaże się fałszywe, a kurs zawróci na południe.

W takiej sytuacji przykładowy inwestor miał dwie możliwości. Pierwszą z nich było nabycie certyfikatu long z poziomem bariery maksymalnie zbliżonym do ceny 110 zł. W takim wypadku sposobem kontroli ryzyka byłby sam mechanizm knock-out, zamykający pozycję w momencie osiągnięcia przez instrument bazowy poziomu bariery.

Drugim rozwiązaniem, dającym zdecydowanie większą elastyczność, byłoby nabycie certyfikatu long z niższym poziomem bariery, a zatem i niższym poziomem dźwigni finansowej oraz zastosowanie zlecenia stop loss, żeby ograniczyć ryzyko na tej pozycji. Poziom stop loss byłby ulokowany właśnie w okolicy 110 zł.

Przykładem takiego certyfikatu mógłby być INTLCDR57588. W dniu dzisiejszym posiada on poziom bariery wynoszący niecałe 100 zł, a na początku maja był on nieco tylko niższy. W dniu 6 maja, kiedy następowało wybicie CD Projektu powyżej poziomu oporu, certyfikat można było kupić za cenę 3,63 zł.

HnG_39_grafika 2.jpg

W chwili obecnej, po wzroście ceny akcji CD Projektu o ok. 18% certyfikat notowany jest w cenie ok. 5,60 zł. Przekłada się to na zysk inwestora na poziomie ok. 54%, przed prowizjami maklerskimi. Widać więc wyraźnie, że oprócz korzystnego rozwoju sytuacji na rynku, pozytywnie zadziałała również dźwignia finansowa.

Pozycja długa na PKO BP

Rozpatrywanie historycznych zyskownych transakcji jest łatwe, dlatego na warsztat weźmiemy teraz pozycję, której losy nie są znane w momencie publikacji tego tekstu.

HnG_39_grafika 3.png

Przykładem jest kupno certyfikatów long na akcje PKO S.A. Kurs zszedł do technicznego wsparcia w okolicach 56,50 zł i nasz hipotetyczny inwestor zakłada, że wsparcie się obroni, a kurs będzie kontynuował rozpoczęty już trend wzrostowy.

HnG_39_grafika 4.jpg

Najbliższy rynkowi jest certyfikat z poziomem bariery 43,80 zł, więc w tym wypadku inwestor nie chce liczyć na mechanizm knock-out i decyduje się na ustawienie stop lossa na poziomie 54 zł. Jest to dość ciasny poziom, ale w ocenie inwestora pozostawia on dość miejsca na rozstrzygnięcie losów wsparcia. Jeżeli rynek obierze kierunek spadkowy, inwestor chce możliwie szybko pozbyć się tej pozycji.

Nauczony doświadczeniem inwestor sprawdza również termin ustalenia praw do dywidendy w PKO BP, aby nie zostać zaskoczonym takim faktem. Ale w wypadku tej spółki dywidenda będzie odcinana od kursu dopiero w sierpniu.

HnG_39_grafika 4 - akcje.png

Ale sprawa ta ma ciąg dalszy. Inwestor widzi w długoterminowym ujęciu, że kurs akcji PKO BP wzrósł od października 2022 roku o ponad 200%. Zakładając, że hossa w sektorze bankowym musi się kiedyś skończyć, nasz inwestor zamierza potraktować ewentualne przełamanie wsparcia jako okazję do kupna certyfikatów short, zyskujących na spadkach cen akcji PKO BP.

HnG_39_grafika 5.jpg

Jeżeli wsparcie zostanie przełamane, a pozycja długa zamknięta, inwestor zamierza natychmiast otworzyć pozycje krótką na certyfikacie short z poziomem bariery 65,40 zł i dźwignią na poziomie 4x.

Jest to przykład sytuacji, w której inwestor uznaje testowane aktualnie wsparcie za kluczowe na tyle, aby przypisać mu istotne znaczenie zarówno w wypadku jego obrony (gdy rynek podąży w górę), jak i w wypadku jego przełamania (jeżeli rynek podąży w dół).

Oczywiście pamiętamy w tym wypadku, że zaprezentowany powyżej przykład ma charakter wyłącznie teoretyczny, obrazujący możliwości zastosowania certyfikatów Turbo.

Pozycja długa na złocie

Trzeci przykład dotyczy rynku surowcowego, a konkretnie złota, które w ciągu ostatnich trzech miesięcy urosło aż o 20%. Nasz inwestor uznał, że chce dołączyć się do już istniejącego ruchu cenowego i postanowił otworzyć pozycję długą w certyfikatach na ten metal.

HnG_39_grafika 6.png

Jednak w tym wypadku nie mamy wyraźnego poziomu technicznego, do którego moglibyśmy się odnosić. W końcu ceny złota są na historycznych maksimach. Dodatkowo wycena certyfikatów uwzględnia każdorazowo relację pary walutowej USD/PLN, co utrudnia ustawienie zlecenia stop loss wyłącznie w oparciu o zmiany cen złota.

Inwestor postanowił więc zagrać inaczej. Każdego dnia ustawia sobie w telefonie powiadomienie, jeżeli cena uncji złota wyrażona w dolarach spadnie o więcej niż 50 USD od ceny zamknięcia w dniu poprzednim. Odpowiada to mniej więcej 2% tolerancji na obsunięcie ceny. Jeżeli w danym dniu złoto zamknie się niżej niż dzień wcześniej, punktem odniesienia pozostaje wyższa cena close z dnia poprzedniego.

Jeżeli alarm w aplikacji zadzwoni, inwestor loguje się na rachunek maklerski i sprzedaje po bieżącej cenie rynkowej posiadane certyfikaty long na zloto.

Oczywiście tym sposobem ponosi pełną ekspozycję na wahania kursu USD/PLN, gdyż jego system inwestycyjny opiera się wyłącznie na cenach złota, a kurs certyfikatów na rynku kwotowany jest z uwzględnieniem przelicznika walutowego. Jednak jest to świadoma decyzja naszego inwestora.

Zakłada on, że korygowany każdego dnia stop loss o szerokości 50 punktów pozwoli z jednej strony czerpać korzyści z ruchu wzrostowego, likwidując jednocześnie pozycję, jeżeli cofnięcie będzie zbyt głębokie. Jest to rodzaj stop lossa kroczącego, stosowanego często przez inwestorów wykorzystujących mechaniczne systemy inwestycyjne.

Podsumowanie

Przedstawione powyżej sytuacje pokazują, jak w różny sposób można korzystać z certyfikatów Turbo. Mimo, że są to sytuacje teoretyczne, których nie należy bezkrytycznie replikować, pokazują że certyfikat jest jedynie narzędziem w rękach inwestora. To od umiejętności wynajdowania ciekawych okazji inwestycyjnych, konstruowania systemów podejmowania decyzji oraz kontrolowania ryzyka rynkowego zależy przede wszystkim nasz inwestycyjny sukces. Dlatego nieustannie warto być blisko rynku, śledzić notowania oraz wybierać takie sytuacje, w których czujemy, że nasze szanse są największe. Certyfikaty pozwolą nam tylko te szanse wykorzystać.