Przegląd sytuacji na rynku surowców

piątek, 23 marca 2018

 • Wojna handlowa rozpętana przez prezydenta Trumpa nie ma większego wpływu na notowania złota. Kurs tego metalu szlachetnego od dłuższego czasu pozostaje w wąskiej strefie 1.300-1.350 USD za uncję. Na wykresie dziennym od połowy stycznia br. można dostrzec pozytywną formację klina zniżkującego. Formacja ta zwiększa prawdopodobieństwo wybicia notowań w górę. Pierwszym wyzwaniem dla strony popytowej będą maksima z przełomu roku zlokalizowane w rejonie poziomu 1.350 USD za uncję.

 

   

  • Słabszy okres ma za sobą kurs miedzi. Ceny tego metalu przemysłowego w ostatnich dniach spadły poniżej poziomu 7 tys. USD za tonę. Kurs wyznaczył tegoroczne minimum cenowe. Wciąż jednak utrzymuje się długoterminowy kanał wzrostowy poprowadzony od dołka z października 2016 r. Na niskim poziomie znajduje się oscylator RSI, co może skutkować próbami odreagowania kursu w górę.

   

    

   • Poprawił się sentyment na rynku ropy naftowej. Kurs Brent wrócił do poziomu 70 USD za baryłkę. Na wykresie dziennym ugruntowała się tendencja boczna w przedziale 62,0-70,0 USD za baryłkę. Wysoki poziom oscylatora RSI zwiększa ryzyko cofnięcia notowań z poziomu 70 USD za baryłkę do środka przedziału znajdującego się na poziomie 65,0 USD za baryłkę. Pesymistyczny scenariusz to zejście notowań do poziomu ostatniego dołka znajdującego się na poziomie 61,5 USD za baryłkę.

    

     

    Ważne informacje: Nadzór nad Biurem Maklerskim ING Banku Śląskiego S.A., będącym wyodrębnioną organizacyjnie jednostką ING Banku Śląskiego S.A. z siedzibą w Katowicach przy ulicy Sokolskiej 34, sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. Niniejsza publikacja została przygotowana przez Biuro Maklerskie wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi analizy inwestycyjnej ani analizy finansowej w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, ani też rekomendacji w rozumieniu przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Biuro Maklerskie dołożyło należytej staranności w celu zapewnienia, by zawarte informacje nie były błędne lub nieprawdziwe w dniu ich publikacji, jednak Biuro Maklerskie i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za ich prawdziwość i kompletność, jak również za wszelkie szkody powstałe w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji lub zawartych w niej informacji. Biuro Maklerskie udostępnia niniejszą publikację nieodpłatnie. Dokument ten jest chroniony zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zabronione jest powielanie i rozpowszechnianie tego dokumentu bez zgody Biura Maklerskiego.

    Certyfikaty Long

    Nazwa Dźwignia Kupno Sprzedaż % Dzień Obserwowane Trade
    Turbo Long 65,3 na Brent Future 7,0 39,51 39,81 +2,14% Kup
    Turbo Long 61,0 na Brent Future 5,0 55,60 55,90 +1,46% Kup

    Certyfikaty Short

    Nazwa Dźwignia Kupno Sprzedaż % Dzień Obserwowane Trade
    Turbo Short 77,7 na Brent Future 7,8 35,34 35,64 -3,17% Kup
    Turbo Short 86,2 na Brent Future 4,0 69,60 69,90 -1,69% Kup