8 czerwca dniem bez sesji na GPW, transakcje na certyfikatach nie będą zawierane. Na certyfikatach opartych o zagraniczne instrumenty mogą mimo tego następować knock-outy.

Autor

ING
ING

Lotos - wezwanie emitenta

piątek, 22 lipca 2022

Certyfikaty zostaną wycofane z obrotu z dniem 29 lipca. Do tego czasu można je sprzedać poprzez arkusz zleceń. Do 1 sierpnia określona zostanie wartość jaka zostanie zwrócona klientom.

Wezwanie emitenta

w odniesieniu do

ING Bank N.V.

Certyfikaty o ISINie:

PLINGNV44446

PLINGNV40378

PLINGNV38703

PLINGNV37424

PLINGNV49841

PLINGNV35360; oraz

PLINGNV50922

22 Lipca 2022

Drodzy posiadacze certyfikatów,

Odwołujemy się do wyżej wymienionych Certyfikatów. Wszystkie terminy pisane wielką literą mają takie samo znaczenie, jakie zostało określone w obowiązujących zasadach i warunkach dla danego Certyfikatu, chyba że wyraźnie stwierdzono inaczej w niniejszym komunikacie.

Niniejszym informuje się, że ING Bank N.V. (‘’Emitent’’) zdecydował się dokonać wykupu przez emitenta w nawiązaniu do obowiązujących zasad i warunków dla danego Certyfikatu. Certyfikaty zostaną wykupione przez emitenta 29 Lipca 2022 (‘’Data Wezwania Emitenta’’) po cenie wynikającej z Wartości Rezydualnej, w nawiązaniu do obowiązujących Zasad i Warunków dla danego certyfikatu.

Wartość rezydualna oraz Data rozliczenia dla każdego Certyfikatu zostanie opublikowana przez Emitenta na stronie www.ingturbo.pl przed 10:00 czasu amsterdamskiego w następnym dniu roboczym po dniu wykupu.

Pozdrawiamy,

ING Bank N.V.